Vítejte

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. června 2014 č. 469

o nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin.

Dokument ke stažení ve formátu PDF

Usnesení nabude platnosti k 1. 9. 2014 v momentě jeho uveřejnění ve sbírce zákonů.

Systém elektronické certifikace lihovin Unie výrobců a dovozců lihovin je určen:

Obchodním partnerům členů UVDL, kteří si zde mohou stáhnout elektronicky podepsané rodné listy lihovin vyrobených od 1. 1. 2012, jenž jsou plně dostačujícími doklady pro prokázání původu zboží v kontaktu s kontrolními orgány.

Široké veřejnosti, která si může ověřit původ zakoupených lihovin, případně podat dotaz na odpovědné pracovníky členů UVDL.

Ke kontrole a stáhnutí rodných listů produktů, jejichž první čtyři čísla na kolku (lihové pásce) jsou: 6003, D003, 7011, A010, 2005, C001, 7006, A021, 8089, H007, 6002, E001, 1121, 7010, A019, 4009, X002, 1010, R003, 6085, 4078 a D001.

Upozornění

  • Systém obsahuje pouze data o lihovinách vyráběných a importovaných členy UDVL. S dotazy na původ láhví jiných výrobců se prosím obracejte přímo na ně.
  • Data jsou do systému doplňována postupně, může se proto stát, že lihoviny vyrobené před rokem 2012 nebudou automaticky rozpoznány.
  • Další subjekty v dodavatelském řetězci, které nakupují produkty od primárních partnerů členů UVDL, potřebují elektronicky podepsané certifikáty nebo originály rodných listů od svých přímých obchodních partnerů, například z řetězce Makro. Certifikát výrobce nebo dovozce jim stačí v kopii.

Případné dotazy nám posílejte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.